บริษัท เวิลด์คอนกรีต จำกัด

บริษัท เวิลด์คอนกรีต จำกัด ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.อุดรธานี เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปทุกชนิด ได้แก่ แผ่นพื้นสำเร็จรูป, เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง, เสาเข็มรูปตัวไอ, เสาไฟฟ้า,รางระบาย น้ำ, เสารั้วลวดหนามอัดแรง,คานสำเร็จรูป,งานผนังสำเร็จรูป เป็นต้น พร้อมทั้งมีบริการก่อสร้างรั้วคอนกรีต, กำแพงกันดิน บริการปั้นจั่น ตอกเสาเข็ม และบริการขนส่ง ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบส่วนผสมคอนกรีตตามหลักวิชาการ ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง ผ่านการควบคุมการผลิต และตรวจสอบอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอน ตามมาตราฐานอุตสาหกรรม จึงเป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่ สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าไว้วางใจได้ในเรื่องคุณภาพมาตราฐาน และการบริการที่รวดเร็ว ได้รับมาตราฐาน มอก. นอกจากนี้ได้รับการรับรองในการใช้วัตถุดิบปูนตราช้าง ลูกค้า จึงเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าเกินมาตราฐาน รวมทั้งการตรวจสอบการผลิตทุกขั้นตอน

สินค้าและบริการ :

บริษัท เวิลด์คอนกรีต จำกัด เป็น ผู้ผลิต เสาเข็มอุดรธานี ตอกเสาเข็มอุดรธานี และ จำหน่าย ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง สำเร็จรูปทุกชนิด ได้แก่ แผ่นพื้นสำเร็จรูป, เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง, เสาเข็มรูปตัวไอ, เสาไฟฟ้า,รางระบาย น้ำ, เสารั้วลวดหนามอัดแรง,คานสำเร็จรูป,งานผนังสำเร็จรูป เป็นต้น พร้อมทั้งมีบริการก่อสร้างรั้วคอนกรีต, คอนกรีตผสมเสร็จ, กำแพงกันดิน บริการปั้นจั่น ตอกเสาเข็ม และบริการขนส่ง ได้รับมาตราฐาน มอก. นอกจากนี้ได้รับการรับรองในการใช้วัตถุดิบปูนตราช้าง ลูกค้า จึงเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าเกินมาตราฐาน รวมทั้งการตรวจสอบการผลิตทุกขั้นตอน

ภาพโฆษณาบนเยลโล่เพจเจส

สื่อสิ่งพิมพ์ บริษัท เวิลด์คอนกรีต จำกัด

ที่อยู่

161 หมู่ 4    ถนนอุดร-หนองแสง  ตำบลนาดี  อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี  41000

โทรศัพท์ : 0-4223-6238, 09-6646-9619, 09-9693-5396

โทรสาร :0-4223-6239

อีเมล์ :info@worldconcrete.co.th , sale@worldconcrete.co.th , wcon_ud@hotmail.com

URL :http://www.worldconcrete.co.th

เวลา :จันทร์-เสาร์ เวลา 08:00-17:00